Lepení

O lepení

V roce 2023 jsme připravili prostory a následně certifikovali systém lepení dle normy DIN 6701-2 bezpečnostní třída A2, proces lepení na kolejových vozidlech a částí kolejových vozidel a dále EN 17460 bezpečnostní třída A2, Železniční aplikace - Lepení na železničních vozidlech a jejich částech.
Naše prostory pro lepení i lepící personál je v souladu s požadavky norem a jsem tak schopni zajistit konzistentní výsledek procesu lepení.
DIOMETAL PRO s.r.o.
Nádražní 626, 342 01 Sušice
IČ: 02558785
DIČ: CZ02558785
+420 774 060 507info@diometalpro.cz
© 2024 DIOMETAL PRO, s.r.o.