Certifikace

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001- Systémy managementu kvality
PDF ke stažení
ČSN EN ISO 3834-2- Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu
PDF ke stažení
ČSN EN 15085-2- certifikační úroveň CL1 Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování
PDF ke stažení
EN 17460 bezpečnostní třída A2, Železniční aplikace - Lepení na železničních vozidlech a jejich částech
PDF ke stažení
DIN 6701-2 bezpečnostní třída A2, proces lepení na kolejových vozidlech a částí kolejových vozidel
PDF ke stažení
CD V 95/5 CL1 Splnění požadavku předpisu
PDF ke stažení
CD V 6/2 Osvědčení o způsobilosti dodavatele
PDF ke stažení
DIOMETAL PRO s.r.o.
Nádražní 626, 342 01 Sušice
IČ: 02558785
DIČ: CZ02558785
+420 774 060 507info@diometalpro.cz
© 2024 DIOMETAL PRO, s.r.o.