Projekty

Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti DIOMETAL PRO

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti DIOMETAL PRO (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019188), jehož rozpočet byl 395.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 296.250,- Kč. Obsahem projektu "Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli v produkci společnosti DIOMETAL PRO" je je posouzení a optimalizace procesu svařování hliníkové a nerez ocelové produkce společnosti DIOMETAL PRO tak, aby svařování hliníku a nerezi splňovalo přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality svařovaných konstrukcí a produkce společnosti DIOMETAL PRO. V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a bude sepsáno 5 WPQR (2x hliník, 3x nerez ocel) a sepsáno 40 WPS.

Vývoj, optimalizace a ověření svařování trubek pro kostry vlakových souprav z hliníku a nerezové oceli

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžeme realizovat projekt Vývoj, optimalizace a ověření svařování trubek pro kostry vlakových souprav z hliníku a nerezové oceli (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027833), jehož rozpočet byl 461.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 345.750,- Kč. Obsahem projektu "Vývoj, optimalizace a ověření svařování trubek pro kostry vlakových souprav z hliníku a nerezové oceli" je nákup poskytnutých služeb v oblasti analýzy a posouzení naší technologie svařování hliníkových a nerezových trubek - konkrétně pak veškeré aktivity, které nutně potřebujeme pro zvýšení kvalitativních a jakostních faktorů naší produkce svařovaných konstrukcí z hliníku a z nereze pro kolejová vozidla a pro zvýšení konkurenceschopnosti produkce společnosti DIOMETAL PRO s.r.o. Naše společnost DIOMETAL PRO s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Optimalizace svařování DIOMETAL PRO za účelem svařování dle certifikace CL2

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace svařování DIOMETAL PRO za účelem svařování dle certifikace CL2 (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015398), jehož rozpočet byl 395.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 296.250,- Kč. Obsahem projektu "Optimalizace svařování DIOMETAL PRO za účelem svařování dle certifikace CL2" je posouzení a optimalizace procesu svařování společnosti DIOMETAL PRO. Svařování představuje hlavní výrobní proces společnosti a cílem projektu je nastavit proces svařování tak, aby splňoval přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality svařovaných konstrukcí, které představují jeden z hlavních výrobních artiklů společnosti. V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a bude sepsáno 5 WPQR a 40 WPS.
Naše společnost DIOMETAL PRO s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.
DIOMETAL PRO s.r.o.
Nádražní 626, 342 01 Sušice
IČ: 02558785
DIČ: CZ02558785
+420 774 060 507info@diometalpro.cz
© 2024 DIOMETAL PRO, s.r.o.